Feb 19 2020

5G och AI slår igenom, men ersätter inte mänskligt omdöme

Read this article
Feb 14 2020

Aktieaktivist, ja visst!

Aktieaktivist, ja visst!
Feb 12 2020

Framtidssäkrande kommunikation – kris- och förändringskommunikation växer ihop

Framtidssäkrande kommunikation

Blog

En viktig möjliggörare för utvecklingen är 5G, den femte generationens mobiltelefoni. 5G är mer än bara en uppgradering för snabbare datanätverk. 5G innebär en betydande förändring i hur världen är uppkopplad.

Aktieägaraktivism har det senaste decenniet vuxit kraftigt och det kommer fortsätta vara en viktig del av finansmarknaden med växande betydelse på 2020-talet. Ett klokt företag ser till att stå väl rustat.

Snabba förändringar i näringslivets själva grundförutsättningar verkar vara det nya normala. Företagen måste inte bara anpassa sig till dessa nya förutsättningar. De kommer under 2020-talet även behöva permanentera själva förändringsbenägenheten. Kärnan i kommunikationsarbetet kommer vara att framtidssäkra verksamhet och varumärke.

News

21 January 2020 – Kekst CNC, the global strategic communications firm, has once again strengthened its position globally, as well as in each of its core regions, in the Mergermarket M&A league tables 2019.

News

Ola Rembe, som under många år har varit global chef för Varumärke & Kommunikation på Ericsson, blir seniorkonsult på JKL Kekst CNC från den 1 januari 2020.

In the first six months as a combined firm, Kekst CNC rank #1 position globally and in all key markets in Mergermarket’s H1 2019 league tables for PR advisors.

Events

Shareholder activism has made massive inroads into Japan over the last four years. In 2018, the number of activist campaigns in Asia surpassed the number across Europe for the first time, with Japan accounting for the majority of cases in Asia.

Corporate communications

The digital revolution and the rise in smartphones, blockchain and artificial intelligence is reshaping the business world. As a result, we are seeing the emergence of a new trend that is threatening to disrupt these technologies and how we use them – that of data ethics.

Financial communications

When it comes to American activism, is your company prepared? Kekst CNC recently attended The Deal Corporate Governance in Europe Conference, to answer that exact question.