All insights

Blog

No results found

Tyskland är det land som flest länder anser har hanterat Coronakrisen bäst. Svenskarna är dock mest imponerade av Danmark. Sveriges något annorlunda hantering av viruset ses av de flesta andra länder som överlag positiv, med undantag för den tyska allmänheten som ger Sverige ett negativt nettobetyg. USA är det land som anses har klarat krisen sämst.

Corporate communications

Access to data facilitates informed decision-making. Making data driven decisions can increase organizational efficiency, increase the completion and success rate of projects, and drive down costs. This is true both for operations and for communications.

Även om svenskarna fortfarande prioriterar att stoppa smittspridningen framför att förhindra en ekonomisk recession har gapet mellan de två alternativen halverats den senaste månaden. Svenskarna är genomgående mindre oroade för krisens konsekvenser än befolkningen i andra länder.

One question we are getting a lot right now from clients is this: is there any appetite at all for non-COVID-19 stories in the news media? The pandemic is the focus for almost every company and organisation on the planet. However, by the same token, there are still many interesting initiatives going on inside those institutions that at any other time would be highly newsworthy.

The people of Wuhan, China suffered a second and unexpected indignity after enduring the outbreak of COVID-19. Several residents of the original epicenter of the virus found their names, addresses, daily movements and other personal data leaked online. It was an apparent attempt by vigilantes to protect the rest of the population from those presumed to carry the virus.

54 procent av svenskarna anser att regering och myndigheter ska prioritera att begränsa spridning av och dödsfall från COVID-19, även om det innebär en djup lågkonjunktur eller depression med kollapsande företag och arbetslöshet. 24 procent anser att de ska prioritera att undvika sådana ekonomiska kriser, även om det innebär flera smittade och döda.