All insights

Blog

No results found

En viktig möjliggörare för utvecklingen är 5G, den femte generationens mobiltelefoni. 5G är mer än bara en uppgradering för snabbare datanätverk. 5G innebär en betydande förändring i hur världen är uppkopplad.

Aktieägaraktivism har det senaste decenniet vuxit kraftigt och det kommer fortsätta vara en viktig del av finansmarknaden med växande betydelse på 2020-talet. Ett klokt företag ser till att stå väl rustat.

Snabba förändringar i näringslivets själva grundförutsättningar verkar vara det nya normala. Företagen måste inte bara anpassa sig till dessa nya förutsättningar. De kommer under 2020-talet även behöva permanentera själva förändringsbenägenheten. Kärnan i kommunikationsarbetet kommer vara att framtidssäkra verksamhet och varumärke.

Public Affairs

Ett dramatiskt årtionde i politiken har fått sitt slut. Det mesta talar för att även detta årtionde kommer att bli händelserikt – både inrikes- och utrikespolitiskt. Vad kan vi förvänta oss av 2020-talet? Här är några av de trender JKL Kekst CNC tror är viktigast för att bedöma politikens nya utmaningar och deras påverkan på företagen.

Corporate communications

Not much more than a year has passed since the then-15 year old Swedish girl Greta Thunberg began spending her school days outside Sweden’s parliament. Holding a sign saying “School strike for climate”, she called for stronger action on global warming.

While recent meetings in Europe between Prime Minister Johnson and his counterparts in Brussels, Germany and France may have brought increased hope that a revised deal can be negotiated for Britain’s departure from the EU, it is still the case that a ‘No Deal’ exit remains a distinct possibility. This would see the UK leave the EU at the expiry of the Article 50 extension, at 11 p.m. on 31 October.