Jun 17 2019
Är Järvaveckan det nya Almedalen?

Järvaveckan har på kort tid blivit en omtalad mötesplats för politiker och medborgare. Det beskrivs ibland som en ny Almedalsvecka, men i Stockholm och med särskilt fokus på integrationsfrågor. Det är ingen träffande beskrivning. Det är möjligt att Almedalen var en bra jämförelsepunkt eller ambition i början. Nu har Järvaveckan, som i år arrangerades för fjärde gången, emellertid funnit en egen form.

Det finns några likheter mellan de båda veckorna. Båda erbjuder tal av (nästan) alla partiledare, till exempel. Ur ett näringslivsperspektiv finns emellertid två viktiga skillnader. För det första är alla i Almedalen – inte minst makthavare inom politik och näringsliv. På Järvaveckan finns få makthavare. Utställarna får ägna sig åt att träffa och påverka varandra.

För det andra har företagen gett upp tanken på Järvaveckan som en opinionsbildningsscen. Näringslivets närvaro har renodlats till ett rekryteringsevent. Det är inte så många företag på plats, men de som är där fokuserar på att hitta nya medarbetare. MTR satsar stort på rekrytering efter att ha anställt 42 personer efter förra årets arrangemang. Svenskt Näringsliv och Almega är där för att tala rekrytering. Swedbank berättar om ett projekt för att projektanställa utlandsfödda akademiker. Hemfrid söker 100 nya medarbetare.

Därtill satsar arrangörerna på kultur. Det ordnas konserter på scenerna när partiledarna tystnat. De flesta utställare som inte handlar om rekrytering representerar kulturföreningar av olika slag.

Mitt intryck efter att ha varit på plats på Järvaveckan i tre år (och i Almedalen sedan 2002) är att arrangörerna slutat försöka skapa ett nytt Almedalen. Järvaveckan har utvecklats till ett rekryteringsevent och kulturfestival med partiledarinslag. Det är nog gott så.

Samtidigt tycks det partipolitiska engagemanget ha avtagit. Det var åtminstone dubbelt så många i publiken på Sverigedemokraternas tal förra året som i år. Då bokstavligt talat kryllade det av partiaktivister i SD-tröjor och –kepsar. I år såg jag inte en enda. Sverigedemokraterna har inte ens ett tält, vilket alla de andra partierna (inklusive Fi) har. Då har SD ändå en uttalad ambition om att satsa på förorterna. De andra partierna är på plats, men utan större engagemang.

Järvaveckan är ingen kopia av Almedalen, utan något annat. Det gör också att företag måste tänka annorlunda kring eventuell närvaro. Järvaveckan kan framför allt vara en utmärkt plattform att hitta talanger man inte når via sina traditionella kanaler. Den som åker dit för att påverka makthavare kommer att bli besviken.