Apr 15 2020
Rädda liv är viktigare än egen ekonomi för varannan svensk

54 procent av svenskarna anser att regering och myndigheter ska prioritera att begränsa spridning av och dödsfall från COVID-19, även om det innebär en djup lågkonjunktur eller depression med kollapsande företag och arbetslöshet. 24 procent anser att de ska prioritera att undvika sådana ekonomiska kriser, även om det innebär flera smittade och döda.

Detta enligt en global undersökning av allmänhetens syn på COVID-19 som JKL Kekst CNC har genomfört med 1 000 respondenter vardera i Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Även om svenskarna genomgående är mindre oroade för krisens konsekvenser än befolkningen i de andra undersökta länderna, är hela 70 procent mycket oroliga för virusets påverkan på ekonomin. Detta är avsevärt högre än de 47 procent som är mycket oroliga för den egna eller familjens (59 procent) hälsa.

Svenskarna tror i större utsträckning än tyskar och amerikaner att krisens konsekvenser kommer att märkas längre än under 2020. Flest svenskar, 56 procent, oroas för att konsekvenserna kommer att märkas i ekonomin.

Svenskarna är särskilt kritiska mot medias agerande under krisen. Medias nettoförtroende har minskat med 21 procent. Samtidigt har 2 procent fått högre förtroende för regeringens förmåga att hantera krisen, en väsentligt lägre siffra än motsvarande i Storbritannien och Tyskland.

Ytterligare intressanta resultat:

Arbetsplatsen

  • Cirka 12 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de har förlorat jobbet som ett resultat av krisen. Ytterligare 20 procent tror att de kanske kommer göra det. En fjärdedel är oroande att företaget de arbetar för inte kommer att klara sig igenom krisen.
  • 36 procent av dem som arbetar hemma säger att deras produktivitet har minskat. Kanske kan detta förklara att bara 5 procent tror att de kommer jobba hemifrån mer även när krisen är över.
  • 58 procent av dem som är hel- eller deltidsarbetande har regelbundet fått information om krisen från sin arbetsgivare, vilket är lägre än övriga länder i undersökningen.

Företagen

  • 71 procent av svenskarna anser att företagen i detta läge bör offra lönsamheten om det hjälper andra.
  • 61 procent av svenskarna anser att regeringen ska rädda de viktigaste företagen ifall de riskerar att gå under som ett resultat av krisen. Hälften anser att detta stöd bör omfatta alla företag.
  • 55 procent säger att företag har tagit ett steg framåt under krisen.
  • Ungefär två tredjedelar (68 procent) säger att de är långt mer benägna att bli kunder i ett företag som enligt dem har agerat väl under krisen.

Framtidens vanor

  • I alla undersökta länder och i Sverige specifikt förväntar sig de tillfrågade att de kommer att resa utomlands mindre än de gjorde innan COVID-19 (netto 25 procent färre), flyga mindre (27 procent), gå på konserter och utställningar mindre (23 procent) samt vara mindre benägna att använda gym, gå till på bio eller äta ute.
  • I samtliga länder förväntar sig de tillfrågade att de kommer vistas utomhus mer när Coronaviruset har passerat, i Sverige netto 18 procent.
  • Netto 5 procent av svenskarna tror att de kommer att fortsätta arbeta hemifrån när krisen är över. Ingen förändring märks i synen på att köpa hämtmat och använda hemleveranstjänster.

 


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kekst CNC Research genom slumpmässigt rekryterade onlinepaneler med 1 000 respondenter vardera i Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Grundläggande demografiska kriterier applicerades för att säkerställa att urvalet återspeglar befolkningssammansättningen i varje land. Undersökningen genomfördes tre veckor efter att Världshälsoorganisationen, WHO, förklarade COVID-19 en pandemi.

JKL Kekst CNC’s globala researcherbjudande kombinerar kvalitativa och kvantitativa produkter och konsulttjänster, helt integrerade i företagets globala data- och analyserbjudande som används av mer än 100 organisationer över hela världen. Researchprodukterna mäter offentliga, medarbetar-, investerar- och andra specialiserade målgrupper, med ett särskilt fokus på att identifiera de möjligheter och risker som kunderna står inför.

För den fullständiga sammanställningen av undersökningen, se PDF.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Norrman, 073-066 53 46, helena.norrman@jklgroup.com